بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)» با هدف نشر و تجلی حقیقت و معرفت اندیشه ناب مدیریتی با نظر به مرزهای تطبیقی و عملیاتی این دانش و به‌منظور، اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در دو حوزه «موضوعات دینی» مشتمل بر اخلاق، فقه و احکام، عقاید، تاریخ و ... و «مسأله‌های بومی» از طریق روش‌شناسی‌های تألیفی و تقلیدی در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

قابل توجه نویسندگان محترم؛ لطفاً پیش از ارسال مقاله جهت کسب اطلاعات مطالب صفحات «درباره نشریه»، «اهداف و چشم‌انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرآیند پذیرش مقاله» و «راهنمای نویسندگان (نگارش و ارسال مقاله) و (ارزیابی مقاله)» مطالعه و کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» تکمیل و ارسال شود.


کسب رتبه ب در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشریه اندیشه مدیریت راهبردی

مقاله علمی-پژوهشی

سناریونگاری آینده دانشگاه امام صادق (ع) در افق 1412

10.30497/smt.2024.245756.3541

مجتبی جعفرزاده؛ سیامک طهماسبی؛ غلامرضا گودرزی؛ مهدی جنیدی جعفری


اثر لوگوی آوایی بر بازشناسی برند براساس الگوی فعالیت الکتریکی قشر مغز

10.30497/smt.2024.246198.3565

میثم شیرخدایی؛ زهرا قربانی منقاری؛ سمیه نامدار طجری؛ ابوالحسن حسینی


واکاوی "پدیده خودمحق پنداری" با تاکید بر مطالعات سازمان و مدیریت با روش فراترکیب

10.30497/smt.2024.245316.3519

سیده نرگس راهنما؛ یعقوب مهارتی؛ علیرضا خوراکیان؛ فریبرز رحیم نیا


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب فیلم و سریال در سکوهای ویدیو درخواستی به منظور اتخاذ راهبردهای مؤثر بازاریابی

10.30497/smt.2024.246003.3553

ابوالفضل یعقوبی؛ محمد نوروزی؛ محمدرضا سلطانی


طراحی مدل شناسایی و رتبه‌بندی موانع ارتقا فرهنگ سازمانی دستگاه‌های اجرایی با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

10.30497/smt.2024.246195.3562

حسین بختیاری؛ محمد علی انصاری چشمه؛ محمدمهدی اسفندیاری


واکاوی موانع هماهنگی در نظام اداری کشور و اولویت بندی آن با روش تحلیل اهمیت_عملکرد (IPA)

10.30497/smt.2024.245402.3528

محمد جان نثاری؛ محمد واثقی


 

تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 291
تعداد نویسندگان 550
تعداد مشاهده مقاله 719,064
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 404,044
نسبت مشاهده بر مقاله 2471.01
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1388.47
تعداد مقالات ارسال شده 2,478
تعداد مقالات رد شده 1,954
تعداد مقالات پذیرفته شده 194
درصد پذیرش 8
زمان پذیرش (روز) 460
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 269
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط