بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)» با هدف نشر و تجلی حقیقت و معرفت اندیشه ناب مدیریتی با نظر به مرزهای تطبیقی و عملیاتی این دانش و به‌منظور، اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در دو حوزه «موضوعات دینی» مشتمل بر اخلاق، فقه و احکام، عقاید، تاریخ و ... و «مسأله‌های بومی» از طریق روش‌شناسی‌های تألیفی و تقلیدی در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

قابل توجه نویسندگان محترم؛ لطفاً پیش از ارسال مقاله جهت کسب اطلاعات مطالب صفحات «درباره نشریه»، «اهداف و چشم‌انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرآیند پذیرش مقاله» و «راهنمای نویسندگان (نگارش و ارسال مقاله) و (ارزیابی مقاله)» مطالعه و کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» تکمیل و ارسال شود.


کسب رتبه ب در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشریه اندیشه مدیریت راهبردی

مقاله علمی - مروری

تحلیل و نگاشت روند تکامل پژوهش های واگذاری کسب و کار

10.30497/smt.2023.245277.3518

سروش ملک افضلی؛ محمد علی شاه حسینی؛ عباس مصلی نژاد؛ علی حیدری


مقاله علمی-پژوهشی

شناسایی چالش‌های اصلی تولید در صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی: صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس)

10.30497/smt.2023.244857.3487

غزاله قلوزی؛ محمدزمان رستمی؛ حمیدرضا مقصودی؛ سجاد کشاورزیان


چارچوب هم افزایی دانش های فرایندساز تصمیم گیری در تصمیمات حکومتی

10.30497/smt.2024.244572.3471

مهدی عزیزی


طراحی الگوی کندذهنی جمعی در شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد داده‌بنیاد

10.30497/smt.2024.245108.3502

سمیه احمدزاده؛ علی صفری؛ هادی تیموری


واکاویِ مفهومِ طراحیِ خط‌مشی، با استفاده از تحلیل مضمونی: ماهیت، شاخص‌ها و عناصر

10.30497/smt.2024.244473.3463

سید علی سیاه منصوری


شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور

10.30497/smt.2023.244474.3462

سعید مسعودی‌پور؛ الهه سلطانی؛ شیرین خسرو آبادی


 

تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 283
تعداد نویسندگان 529
تعداد مشاهده مقاله 715,418
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 400,234
نسبت مشاهده بر مقاله 2527.98
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1414.25
تعداد مقالات ارسال شده 2,470
تعداد مقالات رد شده 1,947
تعداد مقالات پذیرفته شده 186
درصد پذیرش 8
زمان پذیرش (روز) 472
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 269
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط